rumunsky | Fráze - Akademický | Tělo práce

Tělo práce - Souhlas a shoda

Broadly speaking, I agree with… because…
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
One is very much inclined to agree with… because…
Cineva este de acord cu...deoarece...
Pro souhlas s názorem někoho jiného
I can see his/her point.
Înţeleg punctul său de vedere.
Používá se, když věříte, že názor někoho jiného je platný, ale nesouhlasíte s tím úplně.
I entirely agree that…
Sunt în totalitate de acord că...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Používá se při naprosté shodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Nesouhlas a rozkol

Broadly speaking, I disagree with… because…
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
One is very much inclined to disagree with… because…
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Používá se v obecném nesouhlasu s názorem někoho jiného
I can see his point, but disagree with it entirely.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Používá se, když rozumíte názoru někoho jiného, ale naprosto s tím nesouhlasíte
I strongly disagree that…
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného
I am firmly opposed to the idea that…
Mă opun total ideii conform căreia...
Používá se při naprosté neshodě s názorem někoho jiného

Tělo práce - Porovnání

…and…are similar/different as regards to…
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Neformální způsob pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
In contrast to…, …shows…
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
…by contrast with… is/are…
...în opoziţie cu...este/sunt...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
…is similar to… in respect of…
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit podobnosti mezi dvěma věcmi
…and… differ in terms of...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Používá se, pokud chcete zdůraznit a vysvětlit rozdíl mezi dvěma věcmi
The first…, by contrast, the second…
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Používá se, pokud chcete zdůraznit rozdíl mezi dvěma věcmi
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Používá se pro vyjádření konkrétních podobností nebo srovnávání mezi dvěma věcmi
One difference between… and… is that…, whereas…
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Používá se ke zvýraznění rozdílu mezi dvěma věcmi, může být začátkem dlouhého seznamu rozdílů

Tělo práce - Názory a stanoviska

I would say that…
Aş putea spune că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
It seems to me that…
Impresia mea este că...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si nejste úplně jistí
In my opinion…
După părerea mea,...
Používá se při prezentování vlastního názoru
From my point of view…
Din punctul meu de vedere...
Používá se při prezentování vlastního názoru
I am of the opinion that…
Sunt de părere că...
Používá se při prezentování vlastního názoru
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Používá se, pokud chcete vyjmenovat mnoho důvodů pro něco
It is my belief that… because…
Convingerea mea este că... deoarece...
Používá se při prezentování vlastního názoru, ve kterém si jste jistí, a vysvětlení již řečeného názoru

Tělo práce - Spojovací prvky

Let us now analyze/turn to/examine…
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Používá se při změně předmětu a pro začátek nového odstavce
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Používá se při přidávání důležitých informací k již rozvinuté argumentaci
Admittedly…, but…
Admitem faptul că..., dar...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
It is true that…, yet the fact remains that…
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
Granted, …, nevertheless…
Se admite faptul că..., însă...
Používá se při připouštění protiargumentu, ale zároveň je v úmysl navrhnout svojí vlastní analýzu
On the contrary, …
Din contră,...
Používá se při korigování mylných přesvědčení, poté co dané přesvědčení bylo uvedeno
On the one hand…
Pe de o parte...
Používá se při uvedení jednostranné argumentace
On the other hand…
Pe de altă parte...
Používá se pro ukázání jiného názoru. Vždy použito po "na jedné straně..."
In spite of…
Contrar...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Despite the fact that…
În ciuda faptului că...
Používá se při argumentu, který jde proti některým údajům či přesvědčením
Scientifically/Historically speaking…
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Používá se při odkazování se na vědu nebo minulé události v historii
Incidentally…
Întâmplător...
Používá se při použití dalšího argumentu, který může podporovat dané analýzy
Furthermore…
Mai mult decât atât...
Používá se při rozvíjení jednoho názoru až na vysokou analytickou úroveň