nizozemsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Uit ... blijkt dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Zoals ... aantoont, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Các dữ liệu cho thấy...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Các số liệu chỉ ra rằng...
De cijfers onthullen dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Đáng chú ý là...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... tỉ lệ thuận với...
... verhoudt zich positief tot ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Như dự đoán,...
Zoals voorspeld, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Số liệu chỉ ra rằng...
De statistieken tonen aan dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Theo như số liệu cho thấy,...
Volgens de statistieken ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Statistisch gezien ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků