hindsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
... से पता चलता है कि...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Từ..., ta có thể thấy rằng...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Các dữ liệu cho thấy...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Các số liệu chỉ ra rằng...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Đáng chú ý là...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... tỉ lệ thuận với...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Như dự đoán,...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Số liệu chỉ ra rằng...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Theo như số liệu cho thấy,...
आकड़ों के अनुसार
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
आकड़ों के अनुसार
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků