německy | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

...'den görülebileceği üzere ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Wie ... zeigt, ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Sayılar gösteriyor ki ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... korreliert positiv mit... .
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Tahmin edildiği üzere ...
Wie prognostiziert, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

İstatistikler gösteriyor ki ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
İstatistiklere göre ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Rein statistisch gesehen,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků