čínsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

...'den görülebileceği üzere ...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
这些数据可以表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Sayılar gösteriyor ki ...
数据表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
从这些数据可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
... kayda değer birkaç sonuçtu.
几个值得注意的结果是...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
目前研究结果表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
...的数字上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
与...有关的数据...上升/下降了
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...和...呈正相关
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Tahmin edildiği üzere ...
正如所预测的,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
与X的发现一致,...和...呈正相关
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

İstatistikler gösteriyor ki ...
统计数据显示...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
İstatistiklere göre ...
根据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
通过数据统计,可以看出...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
İstatistiksel olarak konuşursak ...
据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
据统计数据,我们可以推测...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků