dánsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Det kan ses ud fra... at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
จากที่เคยเห็นจาก...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Figurerne afslører at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
... var absolut korreleret med...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
อย่างที่ทำนายไว้...
Som forudset,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Statistikkerne viser at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
ตามสถิติ...
I følge statistikkerne...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
พูดอย่างสถิติ
Statistisk set...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků