anglicky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
It can be seen from… that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
จากที่เคยเห็นจาก...
As can be seen from…, …
Používá se k popisu nezpracovaných dat
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
The data would seem to suggest that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
The figures reveal that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
From the figures it is apparent that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Several noteworthy results were…
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
The results of the present study demonstrate that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...was positively correlated with…
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
อย่างที่ทำนายไว้...
As predicted, …
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
This finding is consistent with X's contention that…
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
This finding reinforces X's assertion that…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
The statistics show that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
ตามสถิติ...
According to the statistics…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
When one looks at the statistics, one can see that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
พูดอย่างสถิติ
Statistically speaking…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků