turecky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

A partir de... se puede observar que...
...'den görülebileceği üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Como se puede ver en...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Los datos parecen sugerir que...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La figuras revelan que...
Sayılar gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Con base en las figuras se puede notar que...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Varios resultados relevantes fueron...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... fue asociado positivamente con...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Como se predijo...
Tahmin edildiği üzere ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Las estadísticas muestran que...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Según las estadísticas,...
İstatistiklere göre ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Desde el punto de vista estadístico...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků