rumunsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

A partir de... se puede observar que...
Din faptul că...reiese...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Como se puede ver en...
După cum putem observa din...,....
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Los datos parecen sugerir que...
Datele par să sugereze faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La figuras revelan que...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Con base en las figuras se puede notar que...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Varios resultados relevantes fueron...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... fue asociado positivamente con...
...a fost corelat pozitiv cu...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Como se predijo...
După cum am anticipat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Las estadísticas muestran que...
Statisticile demonstrează faptul că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Según las estadísticas,...
Conform statisticilor...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Desde el punto de vista estadístico...
Din punct de vedere statistic...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků