turecky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Это можно предположить, исходя из того, что...
...'den görülebileceği üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Как можно заметить, исходя из..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Цифровые данные обнаруживают, что...
Sayılar gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... хорошо сочеталось с ...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Как мы и предполагали...
Tahmin edildiği üzere ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Статистика показывает, что...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Согласно статистике...
İstatistiklere göre ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Статистиически...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků