polsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Как можно заметить, исходя из..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Dane te zdają się sugerować, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Цифровые данные обнаруживают, что...
Dane wykazują, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Z danych wynika, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Kilka godnych uwagi wyników...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... хорошо сочеталось с ...
...był dodatnio skorelowany z...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Как мы и предполагали...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Статистика показывает, что...
Statystyki pokazują, że...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Согласно статистике...
Według statystyk...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Статистиически...
Statystycznie rzecz biorąc...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků