portugalsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Din faptul că...reiese...
Pode ser visto de/do/da...que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
După cum putem observa din...,....
Como pode ser observado em/no/na...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Datele par să sugereze faptul că...
Os dados sugerem que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
A figura revela que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Alguns números significativos foram...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...a fost corelat pozitiv cu...
...foi positivamente correlacionado com...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
După cum am anticipat,...
Como previsto,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statisticile demonstrează faptul că...
As estatísticas mostram que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Conform statisticilor...
De acordo com as estatísticas...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Din punct de vedere statistic...
Estatisticamente falando...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků