anglicky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
It can be seen from… that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
As can be seen from…, …
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
The data would seem to suggest that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
The figures reveal that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
From the figures it is apparent that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Several noteworthy results were…
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
The results of the present study demonstrate that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...was positively correlated with…
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
As predicted, …
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
This finding is consistent with X's contention that…
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
This finding reinforces X's assertion that…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
The statistics show that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
According to the statistics…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
When one looks at the statistics, one can see that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Στατιστικά μιλώντας...
Statistically speaking…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků