turecky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Pode ser visto de/do/da...que...
...'den görülebileceği üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Como pode ser observado em/no/na...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Os dados sugerem que...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
A figura revela que...
Sayılar gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
De acordo com as figuras, é evidente que...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Alguns números significativos foram...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Os resultados do presente estudo demostram que...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...foi positivamente correlacionado com...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Como previsto,...
Tahmin edildiği üzere ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

As estatísticas mostram que...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
De acordo com as estatísticas...
İstatistiklere göre ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Estatisticamente falando...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků