esperantsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Pode ser visto de/do/da...que...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Como pode ser observado em/no/na...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Os dados sugerem que...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
A figura revela que...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
De acordo com as figuras, é evidente que...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Alguns números significativos foram...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Os resultados do presente estudo demostram que...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...foi positivamente correlacionado com...
...estis pozitive korelaciita kun...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Como previsto,...
Kiel antaŭdiris,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

As estatísticas mostram que...
La statistikoj montras, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
De acordo com as estatísticas...
Laŭ la statistiko...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Estatisticamente falando...
Statistike parolante...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků