arabsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Pode ser visto de/do/da...que...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Como pode ser observado em/no/na...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Os dados sugerem que...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
A figura revela que...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
De acordo com as figuras, é evidente que...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Alguns números significativos foram...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Os resultados do presente estudo demostram que...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...foi positivamente correlacionado com...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Como previsto,...
كما هو متقّع، ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

As estatísticas mostram que...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
De acordo com as estatísticas...
وفقاً للإحصائيّات...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Estatisticamente falando...
من الناحية الإحصائيّة
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků