dánsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Det kan ses ud fra... at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak można zauważyć na... , ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dane te zdają się sugerować, że...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dane wykazują, że...
Figurerne afslører at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z danych wynika, że...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kilka godnych uwagi wyników...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...był dodatnio skorelowany z...
... var absolut korreleret med...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Som forudset,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statystyki pokazują, że...
Statistikkerne viser at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Według statystyk...
I følge statistikkerne...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistisk set...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků