čínsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak można zauważyć na... , ...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dane te zdają się sugerować, że...
这些数据可以表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Dane wykazują, że...
数据表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z danych wynika, że...
从这些数据可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kilka godnych uwagi wyników...
几个值得注意的结果是...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
目前研究结果表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
...的数字上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
与...有关的数据...上升/下降了
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...był dodatnio skorelowany z...
...和...呈正相关
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak przewidywałem/przewidziałem...
正如所预测的,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
此发现进一步确认X的主张,即...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statystyki pokazują, że...
统计数据显示...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Według statystyk...
根据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
通过数据统计,可以看出...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statystycznie rzecz biorąc...
据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
据统计数据,我们可以推测...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků