vietnamsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Uit ... blijkt dat ...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zoals ... aantoont, ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Các dữ liệu cho thấy...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
De cijfers onthullen dat ...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Đáng chú ý là...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... verhoudt zich positief tot ...
... tỉ lệ thuận với...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Zoals voorspeld, ...
Như dự đoán,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

De statistieken tonen aan dat ...
Số liệu chỉ ra rằng...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Volgens de statistieken ...
Theo như số liệu cho thấy,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisch gezien ...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků