dánsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Uit ... blijkt dat ...
Det kan ses ud fra... at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zoals ... aantoont, ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
De cijfers onthullen dat ...
Figurerne afslører at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... verhoudt zich positief tot ...
... var absolut korreleret med...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Zoals voorspeld, ...
Som forudset,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

De statistieken tonen aan dat ...
Statistikkerne viser at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Volgens de statistieken ...
I følge statistikkerne...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisch gezien ...
Statistisk set...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků