rumunsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Din faptul că...reiese...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Wie ... zeigt, ...
După cum putem observa din...,....
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Datele par să sugereze faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Die Zahlen legen offen, dass...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... korreliert positiv mit... .
...a fost corelat pozitiv cu...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Wie prognostiziert, ...
După cum am anticipat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Statisticile demonstrează faptul că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Conform statisticilor...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rein statistisch gesehen,...
Din punct de vedere statistic...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků