maďarsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Wie ... zeigt, ...
Amint látható ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Az adatok alapján ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Die Zahlen legen offen, dass...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Az ábrákon látható, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... korreliert positiv mit... .
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Wie prognostiziert, ...
Ahogy várható volt ....
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
A statisztikák szerint ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rein statistisch gesehen,...
Statisztikai szempontból ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků