čínsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Aus ... wird ersichtlich, dass...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Wie ... zeigt, ...
从...可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
这些数据可以表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Die Zahlen legen offen, dass...
数据表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
从这些数据可以看出...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
几个值得注意的结果是...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
目前研究结果表明...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
...的数字上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
与...有关的数据...上升/下降了
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... korreliert positiv mit... .
...和...呈正相关
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Wie prognostiziert, ...
正如所预测的,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
此发现进一步确认X的主张,即...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
统计数据显示...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
根据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
通过数据统计,可以看出...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Rein statistisch gesehen,...
据数据统计,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
据统计数据,我们可以推测...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků