švédsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Det framgår av ... att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Amint látható ....
Enligt vad som framgår av ..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az adatok alapján ...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Siffrorna avslöjar att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az ábrákon látható, hogy ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... var positivt korrelerade med ....
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Ahogy várható volt ....
Som förutspått, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statistiken visar att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A statisztikák szerint ...
Enligt statistiken ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisztikai szempontból ...
Rent statistiskt sett ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků