španělsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
A partir de... se puede observar que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Amint látható ....
Como se puede ver en...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az adatok alapján ...
Los datos parecen sugerir que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
La figuras revelan que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az ábrákon látható, hogy ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Varios resultados relevantes fueron...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... fue asociado positivamente con...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Ahogy várható volt ....
Como se predijo...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Las estadísticas muestran que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A statisztikák szerint ...
Según las estadísticas,...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisztikai szempontból ...
Desde el punto de vista estadístico...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků