italsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Amint látható ....
Come si può osservare da...., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az adatok alapján ...
I dati sembrano suggerire che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
I grafici rivelano che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az ábrákon látható, hogy ...
Dal grafico si rende evidente che...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Alcuni dati degni di nota sono...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... è direttamente proporzionale a...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Ahogy várható volt ....
Come già annunciato...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
La statistica mostra che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A statisztikák szerint ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisztikai szempontból ...
Parlando in termini statistici...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků