francouzsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
On peut voir avec... que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Amint látható ....
Comme il peut être vu avec..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az adatok alapján ...
Les informations semblent suggérer que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Les chiffres révèlent que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az ábrákon látható, hogy ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Plusieurs résultats notables furent...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Une corrélation fut établie entre...et...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Ahogy várható volt ....
Comme prévu, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Les statistiques montrent que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A statisztikák szerint ...
Selon les statistiques...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisztikai szempontból ...
Statistiquement parlant...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků