česky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
To může být vidět z..., že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Amint látható ....
Jak je možno vidět z..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az adatok alapján ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Čísla ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Az ábrákon látható, hogy ...
Z údajů je zřejmé, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...pozitivně koreloval(a) s...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Ahogy várható volt ....
Jak se dalo předpokládat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Dané statistiky ukazují, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A statisztikák szerint ...
Podle daných statistických údajů...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisztikai szempontból ...
Statisticky řečeno...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků