dánsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Det kan ses ud fra... at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
...에서 보다시피, ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Figurerne afslører at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
... var absolut korreleret med...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
예상 했던 데로, ...
Som forudset,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

통계자료에 따르면...
Statistikkerne viser at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계에 의하면,
I følge statistikkerne...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계적으로 말하면,
Statistisk set...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků