turecky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
...'den görülebileceği üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
・・・・に見られるように、・・・・
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
このデータはおそらく・・・・を示している。
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Sayılar gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
・・・・という注目すべき結果になった。
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
・・・・は確かに・・・・と関係している。
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
予想通り、・・・・
Tahmin edildiği üzere ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
この発見はXの主張を強固なものにしている。
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

・・・・ということをこの統計は示している。
İstatistikler gösteriyor ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計によると、・・・・
İstatistiklere göre ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計的に見て、・・・・
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků