anglicky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
It can be seen from… that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
・・・・に見られるように、・・・・
As can be seen from…, …
Používá se k popisu nezpracovaných dat
このデータはおそらく・・・・を示している。
The data would seem to suggest that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
この図は・・・・ということを明らかにしている。
The figures reveal that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
このデータによると、・・・・ということは明白である。
From the figures it is apparent that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat
・・・・という注目すべき結果になった。
Several noteworthy results were…
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
The results of the present study demonstrate that…
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...was positively correlated with…
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
予想通り、・・・・
As predicted, …
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
・・・・の発見はXの論点と一致している。
This finding is consistent with X's contention that…
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
この発見はXの主張を強固なものにしている。
This finding reinforces X's assertion that…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

・・・・ということをこの統計は示している。
The statistics show that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計によると、・・・・
According to the statistics…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
When one looks at the statistics, one can see that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計的に見て、・・・・
Statistically speaking…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků