portugalsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

... से पता चलता है कि...
Pode ser visto de/do/da...que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Como pode ser observado em/no/na...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Os dados sugerem que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
आकड़ें दिखाते हैं कि...
A figura revela que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Alguns números significativos foram...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Os resultados do presente estudo demostram que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
...foi positivamente correlacionado com...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Como previsto,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
As estatísticas mostram que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
आकड़ों के अनुसार
De acordo com as estatísticas...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
आकड़ों के अनुसार
Estatisticamente falando...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků