dánsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

On peut voir avec... que...
Det kan ses ud fra... at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Comme il peut être vu avec..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Les informations semblent suggérer que...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Les chiffres révèlent que...
Figurerne afslører at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Au regard des chiffres, il est clair que...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Plusieurs résultats notables furent...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Une corrélation fut établie entre...et...
... var absolut korreleret med...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Comme prévu, ...
Som forudset,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Les statistiques montrent que...
Statistikkerne viser at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Selon les statistiques...
I følge statistikkerne...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistiquement parlant...
Statistisk set...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků