japonsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

... on nähtävissä, että...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Aineisto viittaa siihen, että...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Luvut osoittavat, että...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Lukujen perusteella on selvää, että...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
・・・・という注目すべき結果になった。
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kuten ennustettu, ...
予想通り、・・・・
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Tilastot näyttävät, että...
・・・・ということをこの統計は示している。
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastojen mukaan...
統計によると、・・・・
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tilastollisesti puhuen...
統計的に見て、・・・・
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků