turecky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
...'den görülebileceği üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La ciferoj malkaŝas, ke...
Sayılar gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...estis pozitive korelaciita kun...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kiel antaŭdiris,...
Tahmin edildiği üzere ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistikoj montras, ke...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Laŭ la statistiko...
İstatistiklere göre ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistike parolante...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků