rumunsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Din faptul că...reiese...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
După cum putem observa din...,....
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Datele par să sugereze faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La ciferoj malkaŝas, ke...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...estis pozitive korelaciita kun...
...a fost corelat pozitiv cu...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kiel antaŭdiris,...
După cum am anticipat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistikoj montras, ke...
Statisticile demonstrează faptul că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Laŭ la statistiko...
Conform statisticilor...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistike parolante...
Din punct de vedere statistic...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků