maďarsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Amint látható ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Az adatok alapján ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La ciferoj malkaŝas, ke...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Az ábrákon látható, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...estis pozitive korelaciita kun...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kiel antaŭdiris,...
Ahogy várható volt ....
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistikoj montras, ke...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Laŭ la statistiko...
A statisztikák szerint ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistike parolante...
Statisztikai szempontból ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků