japonsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La ciferoj malkaŝas, ke...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
・・・・という注目すべき結果になった。
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...estis pozitive korelaciita kun...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kiel antaŭdiris,...
予想通り、・・・・
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistikoj montras, ke...
・・・・ということをこの統計は示している。
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Laŭ la statistiko...
統計によると、・・・・
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistike parolante...
統計的に見て、・・・・
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků