hindsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
... से पता चलता है कि...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La ciferoj malkaŝas, ke...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...estis pozitive korelaciita kun...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kiel antaŭdiris,...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistikoj montras, ke...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Laŭ la statistiko...
आकड़ों के अनुसार
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistike parolante...
आकड़ों के अनुसार
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků