česky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
To může být vidět z..., že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Zdá se, že údaje naznačují...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
La ciferoj malkaŝas, ke...
Čísla ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Z údajů je zřejmé, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Výsledky této studie ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...estis pozitive korelaciita kun...
...pozitivně koreloval(a) s...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Kiel antaŭdiris,...
Jak se dalo předpokládat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

La statistikoj montras, ke...
Dané statistiky ukazují, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Laŭ la statistiko...
Podle daných statistických údajů...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistike parolante...
Statisticky řečeno...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků