thajsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det kan ses ud fra... at...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Hvilket kan ses ud fra..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Det ser ud til at dataene foreslår at...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Figurerne afslører at...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var absolut korreleret med...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som forudset,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dette resultat styrker X's påstand om at...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistikkerne viser at...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
I følge statistikkerne...
ตามสถิติ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisk set...
พูดอย่างสถิติ
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků