francouzsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det kan ses ud fra... at...
On peut voir avec... que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Les informations semblent suggérer que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Figurerne afslører at...
Les chiffres révèlent que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Plusieurs résultats notables furent...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var absolut korreleret med...
Une corrélation fut établie entre...et...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som forudset,...
Comme prévu, ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistikkerne viser at...
Les statistiques montrent que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
I følge statistikkerne...
Selon les statistiques...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisk set...
Statistiquement parlant...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků