arabsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

Det kan ses ud fra... at...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Hvilket kan ses ud fra..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Det ser ud til at dataene foreslår at...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Figurerne afslører at...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
... var absolut korreleret med...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Som forudset,...
كما هو متقّع، ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Dette resultat styrker X's påstand om at...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Statistikkerne viser at...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
I følge statistikkerne...
وفقاً للإحصائيّات...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistisk set...
من الناحية الإحصائيّة
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků