rusky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

从...可以看出...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
从...可以看出...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
这些数据可以表明...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
数据表明...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
从这些数据可以看出...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
几个值得注意的结果是...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
目前研究结果表明...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...的数字上升/下降/保持不变。
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
与...有关的数据...上升/下降了
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...和...呈正相关
... хорошо сочеталось с ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
正如所预测的,...
Как мы и предполагали...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
这一发现和X的论点是一致的,即...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
此发现进一步确认X的主张,即...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
与X的发现一致,...和...呈正相关
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

统计数据显示...
Статистика показывает, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
根据数据统计,...
Согласно статистике...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
通过数据统计,可以看出...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
据数据统计,...
Статистиически...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
据统计数据,我们可以推测...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků