esperantsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

从...可以看出...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
从...可以看出...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
这些数据可以表明...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
数据表明...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
从这些数据可以看出...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
几个值得注意的结果是...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
目前研究结果表明...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...的数字上升/下降/保持不变。
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
与...有关的数据...上升/下降了
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...和...呈正相关
...estis pozitive korelaciita kun...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
正如所预测的,...
Kiel antaŭdiris,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
这一发现和X的论点是一致的,即...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
此发现进一步确认X的主张,即...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
与X的发现一致,...和...呈正相关
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

统计数据显示...
La statistikoj montras, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
根据数据统计,...
Laŭ la statistiko...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
通过数据统计,可以看出...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
据数据统计,...
Statistike parolante...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
据统计数据,我们可以推测...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků