česky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

从...可以看出...
To může být vidět z..., že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
从...可以看出...
Jak je možno vidět z..., ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
这些数据可以表明...
Zdá se, že údaje naznačují...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
数据表明...
Čísla ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
从这些数据可以看出...
Z údajů je zřejmé, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
几个值得注意的结果是...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
目前研究结果表明...
Výsledky této studie ukazují, že...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

...的数字上升/下降/保持不变。
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
与...有关的数据...上升/下降了
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...和...呈正相关
...pozitivně koreloval(a) s...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
正如所预测的,...
Jak se dalo předpokládat,...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
这一发现和X的论点是一致的,即...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
此发现进一步确认X的主张,即...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
与X的发现一致,...和...呈正相关
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

统计数据显示...
Dané statistiky ukazují, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
根据数据统计,...
Podle daných statistických údajů...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
通过数据统计,可以看出...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
据数据统计,...
Statisticky řečeno...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
据统计数据,我们可以推测...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků