japonsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

To může být vidět z..., že...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Jak je možno vidět z..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Zdá se, že údaje naznačují...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Čísla ukazují, že...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Z údajů je zřejmé, že...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Některé pozoruhodné výsledky byly...
・・・・という注目すべき結果になった。
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
Výsledky této studie ukazují, že...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...pozitivně koreloval(a) s...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
Jak se dalo předpokládat,...
予想通り、・・・・
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

Dané statistiky ukazují, že...
・・・・ということをこの統計は示している。
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Podle daných statistických údajů...
統計によると、・・・・
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statisticky řečeno...
統計的に見て、・・・・
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků