arabsky | Fráze - Akademický | Statistika

Statistika - Empirická data

It can be seen from… that…
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
As can be seen from…, …
كما يبدو جليًّا من...، ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The data would seem to suggest that…
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
The figures reveal that…
تكشف الأرقامُ أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
From the figures it is apparent that…
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat
Several noteworthy results were…
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Používá se k popisu nezpracovaných dat, která jsou mimořádně důležitá
The results of the present study demonstrate that…
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Používá se k popisu nezpracovaných dat

Statistika - Prezentování

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
The number of… has risen/fallen in correlation to…
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Používá se k dalšímu popisu dat, jakož i významných trendů v rozmezí určitého časového období
...was positively correlated with…
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Používá se k popisu vztahu mezi dvěma řadami dat
As predicted, …
كما هو متقّع، ...
Používá se k dalšímu popisu dat, a k potvrzení svých původních předpovědí
This finding is consistent with X's contention that…
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Používá se pro porovnání výsledků s někým dalším
This finding reinforces X's assertion that…
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Používá se pro ukázání, že vaše výsledky jsou v souladu s výsledky někoho jiného

Statistika - Usuzování

The statistics show that…
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
According to the statistics…
وفقاً للإحصائيّات...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
When one looks at the statistics, one can see that…
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Statistically speaking…
من الناحية الإحصائيّة
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Používá se pro rozvíjení nápadů a pro odvození toho, co dané statistické údaje znamenají v širším smyslu
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Používá se pro rozvíjení svých myšlenek a pro udání několika závěrů z daných výsledků