anglicky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Mục lục
Table of Contents
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Hình minh họa
List of Figures
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Bảng biểu
List of Tables
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Phụ lục
Appendix
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Bảng thuật ngữ
Glossary
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Tài liệu tham khảo
Bibliography
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
Mục lục tra cứu
Index
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu