rusky | Fráze - Akademický | Obsah

Obsah - Obsahy a indexace

Fihrist
Содержание
Seznam sekcí nebo kapitol práce organizovaných v chronologickém pořadí
Figürler Listesi
Список тезисов
Seznam hodnot v práci organizovaných v chronologickém pořadí
Tablolar Listesi
Список таблиц
Seznam tabulek v práci organizované v chronologickém pořadí
Ek / İlave
Приложения
Doplňkový materiál, který doplňuje práci a je přiložen na konci práce
Terimler Sözlüğü
Глоссарий
Abecední seznam technických termínů s jejich definicemi
Kaynakça
Библиография
Systematický seznam knih a jiných prací, které byly v práci citovány
İndeks / Endeks / Katalog
Индекс, указатель
Seznam slov nebo frází na konci práce s ukazateli na místo, kde lze podobný materiál nalézt v dokumentu